Na de hoogspanning nu een rondweg?

In de afgelopen weken is er, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, steeds grotere aandacht gekomen voor een rondweg die het westelijke deel van Oosterhout beter bereikbaar moet maken. De komst van zo’n rondweg zal ten koste gaan van de natuur rondom Oosterhout. Onze vereniging heeft zich in de afgelopen jaren juist ingezet voor het behoud van deze natuurgebieden en dat zullen wij blijven doen. Daarom houden wij deze ontwikkelingen scherp in de gaten!

Om jullie juist te kunnen informeren hebben wij zelf alle politieke partijen gevraagd naar hun standpunt. Met uitzondering van Lokaal Sociaal heeft iedereen hierop gereageerd. Hierbij vind je daarvan een overzicht. Wij hebben daarbij ook opgenomen hoeveel zetels de partijen in de huidige gemeenteraad vertegenwoordigen.

Ook na de verkiezingen blijven we de ontwikkelingen op dit dossier scherp volgen. Uiteraard houden we jullie daarvan op de hoogte.

Wil je meer weten over de standpunten van de verschillende partijen? Op https://www.gemeentekieswijzer.nl/oosterhout/#statements:rondweg:8085 vind je van vrijwel alle partijen een toelichting op hun standpunt. NB: Oosterhout Samen staat hier nog vermeld als voorstander, maar heeft ons laten weten dat zij het oneens zijn met deze stelling. Meer info over het aangepaste standpunt vind je op hun website.

Geplaatst in Algemeen | Reacties uitgeschakeld voor Na de hoogspanning nu een rondweg?

Rogier Gerritzen treedt tijdelijk terug als voorzitter

In de periode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen zal Rogier Gerritzen tijdelijk terugtreden als voorzitter van onze vereniging. 

Rogier is kandidaatsraadslid voor de VVD tijdens de komende verkiezingen en wil iedere schijn van belangenverstrengeling voorkomen. Er is een onderwerp (de westelijke rondweg) waar dit mogelijk zou kunnen optreden. Rogier stelt zich in deze kwestie vanwege zijn VVD betrokkenheid neutraal op.

Met het terugtreden van Rogier heeft de rest van het bestuur van onze vereniging in de komende periode de handen vrij om de belangen van de vereniging te behartigen. Op zeer korte termijn (voor de verkiezingen) informeren wij u verder over de inhoud.

Geplaatst in Algemeen | Reacties uitgeschakeld voor Rogier Gerritzen treedt tijdelijk terug als voorzitter

VICTORIE!

Drie jaar lang hebben wij naar dit moment toegewerkt. We hebben gestreden, gehoopt maar zijn vooral ook blijven geloven dat we ooit dit bericht konden plaatsen. Vorige week werd ons geduld nog even op de proef gesteld, maar nu is het dan écht zover: vandaag is door minister Kamp besloten dat een Noordelijke variant het voorlopig voorkeursalternatief voor de nieuwe hoogspanningsverbinding is.

http://www.bndestem.nl/breda/nieuwe-380-kv-lijn-gaat-definitief-via-noord~a48f1409/

https://www.facebook.com/geenhoogspanningsmastendooroosterhout/

 

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

We zijn er bijna…

Beste mensen,
Het advies van de samenwerkende overheden in Brabant (gemeenten + provincie) aan Henk Kamp is vanmiddag in Den Haag gepresenteerd: Brabant kiest bestuurlijk unaniem voor een tracé in het noorden van de provincie, dat bundelt met de bestaande hoogspanningsverbinding. De bestuurders hebben zich uitgebreid laten adviseren door belanghebbenden uit de samenleving, waaronder natuurorganisaties en actie- en belangengroepen.Van links naar rechts: Erik van Merriënboer, minister Kamp, Ron Dujardin, Paul Vermeulen.

De minister heeft in een eerder stadium aangegeven dat bestuurlijk draagvlak een belangrijke factor is bij de uiteindelijke tracé keuze. Er ligt dus nu een klip-en-klaar advies vanuit bestuurlijk Brabant: Noord.

Dit advies kan rekenen op brede maatschappelijke steun, zowel onder de bevolking als bij de landelijke natuurverenigingen. Het tracé betekent minimale aantasting van het milieu en voldoet het beste aan de door de overheid gestelde richtlijnen. Daarnaast wordt middels dit advies de bestaande hoogspanningsverbinding in de Haagse Beemden/Breda alsmede de bestaande verbinding van Geertruidenberg naar Waalwijk opgeheven. Al met al betekent dat een enorme verbetering van de leefsituatie voor duizenden mensen in beide gebieden.

Quote van Ron Dujardin namens de samenwerkende Brabantse overheden: “We zijn heel bewust op zoek gegaan naar een méést gedragen tracé. Ik ben heel tevreden over de samenwerking en denk dat we met dit advies een prima resultaat hebben bereikt. Het advies is goed gemotiveerd en uitlegbaar. De samenwerkende overheden geloven in de gezamenlijke maatschappelijke meerwaarde. Ook na de keuze van de ministers laten wij elkaar als overheden niet los.”

Deze maand nog neemt de minister een besluit over welk tracé zijn voorkeur geniet. Het advies dat vanuit Brabant vandaag is overhandigd vormt daarin een erg belangrijke schakel.

Het advies van de Provincie Brabant en de RWB (Samenwerkende gemeenten) staat HIER

Eerste berichtgeving in de pers: BNdeStem

Omroep Brabant

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Stilte…..maar het einde is in zicht

Voor de buitenwereld is het op dit moment stil op hoogspanningsgebied. Die stilte is er bewust: Op de achtergrond wordt door de samenwerkende gemeenten hard gewerkt aan een goede afloop. Ze betrekken belanghebbenden (waaronder ons) in hun proces om in de maand mei tot een eenduidig tracé-advies aan de minister te komen. Hierbij is iedere vorm van reuring ongewenst en dus is er radiostilte afgesproken. Daar houden we ons uiteraard aan.

Zoals bekend neemt het ministerie, op basis van dit advies, in juni een besluit over het tracé, het zogenaamde voorkeursalternatief. Dat is uiteraard een belangrijk moment.

Wij volgen de ontwikkelingen nauwgezet en komen met nieuws zodra er formeel meer bekend is en we het kunnen/mogen publiceren.

Recent hebben we onder onze leden een inventarisatie gehouden van de mogelijkheden tot inzet van rechtsbijstandsverzekeringen in het kader van een collectieve zaak. We zijn werkelijk overweldigd door het aantal positieve reacties. Dat betekent dat er zeer ruime middelen beschikbaar zijn voor de inhuur van experts en/of juristen indien noodzakelijk. Zoals eerder aangegeven verwachten we deze optie niet nodig te gaan hebben. We willen echter wel op alles voorbereid zijn.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen