Wie is wie

rogierRogier Gerritzen – Voorzitter
Geboren te Oosterhout (1974) en nog steeds woonachtig in deze stad. Als kind speelde Rogier veelvuldig in de bossen bij Oosterheide en nu hij zelf een gezin heeft wil hij dat zijn kinderen dit in de toekomst  ook kunnen doen. Rogier studeerde Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht en is werkzaam als commercieel manager van een marketingorganisatie. Hij is getrouwd en heeft twee jonge kinderen.

 

angeliqueAngelique Jansen van Kakerken
Geboren in Breda (1972), opgegroeid in Oosterhout en daar nog steeds woonachtig. Angelique is Veterinair Natuurgeneeskundig Therapeut, getrouwd en heeft met haar man gekozen voor de bosrijke omgeving van Oosterhout-Zuid. Deze leefomgeving is van onschatbare waarde voor alle mensen die hier wonen en voor iedereen van buiten de gemeente die hier jaarrond recreëert. Dit verandert drastisch als het nieuwe plan doorgaat. Dat mag niet gebeuren! Niet voor de huidige generatie, en niet voor de generaties na ons.

robRob Hooijmaaijers
Rob is een geboren en getogen Oosterhouter (1971), en woont er nog steeds. Hij is getrouwd en heeft een zoontje van 4 jaar. Zijn zoontje en andere kinderen uit Oosterheide, geven hem de motivatie zich in te spannen voor deze vereniging: de kinderen dreigen de dupe te worden van de plannen van Tennet en EZ maar kunnen zich niet zelf te weer stellen. Oosterheide is een omgeving waarin kinderen veilig kunnen opgroeien, spelen en zichzelf ontwikkelen, en dit moet zo blijven. Rob is projectmanager bij een automatiseringsbedrijf.
.

astridAstrid Rijbroek
Geboren in Breda in 1973 en opgegroeid in Oosterhout. Na een verblijf van ruim 15 jaar met verschillende managementfuncties in Damascus, Syrië, woont Astrid samen met haar twee kinderen weer in Oosterhout. De bossen rond Oosterhout en het Brabantse landschap liggen haar na aan het hart. Astrid vindt dat we die steeds zeldzamere plekken nu en in de toekomst nodig hebben om te spelen, sporten en tot rust te komen en dat overheden en grote bedrijven de plicht hebben zorgvuldiger om te gaan met het milieu en het welzijn van mensen.

marcelMarcel Stiefelhagen
Geboren in Voorburg en in 2007 naar Oosterhout verhuisd vanwege de prachtige ligging nabij bossen. Ongeloof en onbegrip over de voorgenomen besluitvorming zorgen voor motivatie en energie om er samen met buurtbewoners voor te zorgen dat de plannen geen doorgang vinden. Marcel werkt als Projectmanager. Hij is getrouwd en heeft 2 kinderen op de lagere school (Menorah).