Ballonactie uitgesteld wegens te harde wind

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Ballonactie 22 maart

Op woensdag 22 maart wordt door Vereniging 380kVOosterhoutNEE! op spectaculaire wijze een kunstwerk onthuld. Met deze actie wil de vereniging nogmaals duidelijk maken dat een hoogspanningstracé door landgoed Oosterheide en rakelings langs een woonwijk en 3 basisscholen de slechtst denkbare keuze is. Kinderen van basisscholen De Beiaard, Menorah en De Ontdekking maakten een gigantisch kunstwerk van 65 meter! Dit is net zo hoog als een hoogspanningsmast. Het doek wordt de lucht in getakeld met een luchtballon. Zo is voor iedereen zichtbaar wat de impact van dergelijke hoge masten in dit gebied zou zijn.

Het natuurgebied Oosterheide heeft naast een hoge ecologische waarde ook een zeer hoge cultuurhistorische waarde. Deze 65 meter hoge masten en leidingen zouden een verwoesting betekenen van dit unieke gebied en de leefomgeving. Ruim 2,5 jaar geleden, toen het nieuws bekend werd, was er direct een grote weerstand vanuit de bevolking tegen dit plan. De vereniging wil met deze actie laten zien dat die weerstand onverminderd groot is, zeker nu is gebleken dat er betere alternatieven zijn.

Al enkele jaren werkt de vereniging samen met andere belanghebbenden aan een proces dat moet leiden tot een andere tracékeuze. Het zogenaamde ‘Rode tracé’ is één van de vier alternatieven voor een nieuw hoogspanningstracé tussen Rilland en Tilburg. Het doorsnijdt maar liefst 13 natuurgebieden (waarvan Oosterheide er één is) die behoren tot het Nationaal Natuurnetwerk Nederland. En dat terwijl er alternatieven zijn die vrijwel geheel langs een al bestaande hoogspanningsverbinding lopen. De vereniging vindt het onvoorstelbaar dat er in het al overvolle Brabant zoveel natuur en ongeschonden gebieden worden opgeofferd, terwijl er prima alternatieven zijn.

In de loop van 2017 neemt de minister een besluit welk tracé er gebouwd gaat worden. Dit is dus een mooi moment om nogmaals een duidelijk signaal richting de politiek te geven: handen af van ons bos en onze leefomgeving!

Kom ook kijken:
Datum: woensdag 22 maart, 16.30 uur*
Waar: voetbalveldje voor basisschool De Beiaard, Krijtenberg 3, Oosterhout
www.380kvoosterhoutnee.nl
ivm de verwachte drukte en beperkte parkeermogelijkheden adviseren wij zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen.

*Let op: de luchtballon kan alleen opstijgen onder gunstige weersomstandigheden. Houd de Facebookpagina van de vereniging in de gaten voor het laatste nieuws: Facebook.com/geenhoogspanningsmastendooroosterhout/.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

ALV 16 januari

Op maandag 16 januari vond alweer de derde Algemene Ledenvergadering van onze vereniging plaats. Voor de derde keer voor een volle zaal. Dat geeft maar weer aan hoe groot de betrokkenheid hier in Oosterhout is en blijft. Fijn dat we zo gesteund worden door onze achterban en zoals gezegd: wij hebben weer veel zin in het komende jaar!

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

TenneZ de Reus, een kerstsprookje

Diep in het bos woont TenneZ de reus.  Elke avond loopt hij de berg op om de maan en de sterren aan te doen. Zijn pad is alleen erg donker. Op een dag ontdekt hij een nieuw pad met prachtige lampjes. Hij is reuzeblij en klimt naar boven. Maar onderweg ontdekt hij dat niet iedereen hier zo gelukkig mee is…

Dit prachtige sprookjesboek maakten wij dit jaar als kerstgroet en stuurden dit naar alle belanghebbenden op het 380KV dossier. Onder andere minister Kamp en de mensen van Tennet en EZ kregen dit van ons toegestuurd. We zijn best een beetje trots op dit mooie boekje! Kijk zelf maar [KLIK HIER].

Het boekje is te bestellen voor €10,-. Uiteraard steun je daarmee onze vereniging. Ben er snel bij, want er is slechts een beperkte oplage!

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Procedure Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA)

Zoals al eerder is gecommuniceerd, zijn er vier basis-tracés die technisch haalbaar zijn bevonden door TenneT. Deze tracés worden meegenomen in de volgende stap: het bepalen van het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA).

Voor deze stap is het gebied van de te realiseren hoogspanningslijn opgeknipt in drie deelgebieden:

overzicht-deelgebieden


Eén MMA per deelgebied.
In de Milieu Effect Rapportage wordt voor ieder deelgebied afzonderlijk een MMA bepaald. Dat betekent dat de vier basis-tracés niet als geheel maar als afzonderlijke stukken per deelgebied worden beoordeeld. De tracés worden als het ware opgeknipt. Interessant hierbij is dat de verschilende tracédelen onafhankelijk van elkaar aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Op deze kaarten hebben we dat visueel inzichtelijk gemaakt.

basis-tracesdeel-traces

Deelgebied 3 is voor de inwoners van Oosterhout het belangrijkste stuk. Zoals jullie kunnen zien is er in dit deelgebied één zuidelijke route (deel van het zuidelijke tracé) en zijn er 3 routes ten noorden van Oosterhout.

Wat gaat er nu gebeuren?  
Er wordt zoals aangegeven gewerkt aan de Milieu Effect Rapportage. Deze is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2017 klaar. Rond de zomer van 2017 beslist de nieuwe minister welke route hij/zij wil nemen. Deze route wordt dan het Voorkeursalternatief (VKA) en zal vervolgens worden ontwikkeld. In 2021/2022 zal gestart worden met de bouw van het tracé.  

Wat denkt/doet de Vereniging Oosterhout 380kVNEE?
We verwachten dat de zuidelijke route onmogelijk het Meest Milieu Vriendelijke alternatief kan worden. Gezien de doorsnijding van vele natuurgebieden gaat deze route ten opzichte van de andere tracés slechter scoren. Er is al eerder (in 2010) een dergelijke rapportage gemaakt en ook toen kwam ‘zuid’ er erg slecht vanaf qua natuur en werd het noordelijk tracé verkozen tot MMA. Dat is dus goed nieuws voor Oosterhout maar zeker geen garantie van een goede afloop. Immers, de minister beslist niet alleen op basis van milieu maar ook op de factoren kosten, techniek en draagvlak.   

Het is dus belangrijk om aan te blijven tonen dat er geen draagvlak is in Brabant voor de zuidelijke route in deelgebied 3. Dat zullen we actief blijven doen op alle mogelijke manieren (publiekelijk en achter de schermen). Daarnaast is het belangrijk om draagvlak te creëren voor de alternatieve routes. Daar zijn we tevens hard mee bezig.    

We hebben vertrouwen in een goede afloop op basis van de kwaliteit van de alternatieven die er liggen en het gebrek aan draagvlak voor het zuidelijk tracé.

 

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen