Stilte…..maar het einde is in zicht

Voor de buitenwereld is het op dit moment stil op hoogspanningsgebied. Die stilte is er bewust: Op de achtergrond wordt door de samenwerkende gemeenten hard gewerkt aan een goede afloop. Ze betrekken belanghebbenden (waaronder ons) in hun proces om in de maand mei tot een eenduidig tracé-advies aan de minister te komen. Hierbij is iedere vorm van reuring ongewenst en dus is er radiostilte afgesproken. Daar houden we ons uiteraard aan.

Zoals bekend neemt het ministerie, op basis van dit advies, in juni een besluit over het tracé, het zogenaamde voorkeursalternatief. Dat is uiteraard een belangrijk moment.

Wij volgen de ontwikkelingen nauwgezet en komen met nieuws zodra er formeel meer bekend is en we het kunnen/mogen publiceren.

Recent hebben we onder onze leden een inventarisatie gehouden van de mogelijkheden tot inzet van rechtsbijstandsverzekeringen in het kader van een collectieve zaak. We zijn werkelijk overweldigd door het aantal positieve reacties. Dat betekent dat er zeer ruime middelen beschikbaar zijn voor de inhuur van experts en/of juristen indien noodzakelijk. Zoals eerder aangegeven verwachten we deze optie niet nodig te gaan hebben. We willen echter wel op alles voorbereid zijn.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Inventarisatie collectieve rechtsbijstand

Uiteraard hebben we het volste vertrouwen in een goede afloop van het hoogspanningsverhaal. De laatste weken wordt, vooral in stilte, door samenwerkende overheden, TenneT en door ons gewerkt aan een, liefst eensluidend, advies aan de minister. Dat overleg is gebaat bij rust en om die reden zoeken we op dit moment heel nadrukkelijk NIET de publiciteit.

Toch zijn we op de achtergrond inmiddels ook druk bezig met het ons voorbereiden op eventuele andere scenario’s die wellicht juridische actie vragen. Die voorbereidingen doen we nu al, zodat we -als het nodig zou zijn-  direct van start kunnen.
Een van de zaken waar we naar kijken is het bundelen van middelen van bewoners uit Oosterhout om zo te komen tot een eventuele collectieve rechtszaak. Dat kan door aanspraak te maken op de individuele rechtsbijstandverzekering van belanghebbenden (verenigingsleden en overige Oosterhouters). Deze middelen kunnen we dan in overleg met de grote rechtsbijstandsverzekeraars in een eventuele rechtsgang inzetten. Deze verzekeraars werken normaal gesproken aan mee aan zo’n collectief, mits het goed kan worden onderbouwd door de aanvragers en er een aantoonbaar collectief belang is. Als we dit doen kost het verzekerden niets (er is immers premie voor de verzekering betaald) en het creëert tegelijkertijd een gigantische kas voor het inhuren van juridische expertise (naast de aanwezige geldelijke middelen waarover de vereniging nu zelf al beschikt uiteraard).

We doen gerichte oproepen aan belanghebbenden om hier aan deel te nemen. Wij regelen als vereniging vervolgens verder alles en hebben al uitgebreid inhoudelijk contact met specialisten die ons kunnen helpen bij de onderhandelingen met de verzekeraars.
De eerste stap is een inventarisatie van belanghebbenden en het in kaart brengen van de lopende rechtsbijstandverzekeringen onder hen.
We vragen u om aan te geven of u een rechtsbijstandverzekering hebt. Dat kunt u HIER aangeven. U verplicht zich uiteraard tot niets, het gaat in deze fase enkel om een inventarisatie.
Nogmaals, we gaan er echt van uit dat het niet nodig gaat zijn maar zoals altijd willen we op alles voorbereid zijn. Alvast bedankt voor de moeite.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Ballonactie groot succes!

Gisteravond woonden honderden buurtgenoten onze ballonactie bij. 700 kinderen beschilderden gezamenlijk een doek van 65 meter dat door een luchtballon omhoog werd getakeld om zo een hoogspanningsmast te symboliseren.

Het was een groot succes. SBS6 Hart van Nederland zond een mooie reportage uit (hier te bekijken, vanaf minuut 20:01)

Allemaal bedankt voor jullie komst en op naar de goede afloop!

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Stunt met 65 meter kunstwerk op maandag 3 april

 

In verband met het weer moesten we deze stunt eerder uitstellen. Maar uitstel is geen afstel! Op maandag 3 april gaan we alsnog ons giga kunstwerk de lucht in hijsen. De voorspellingen zien er bijzonder goed uit, dus we verwachten dat het deze keer wel gaat lukken!

Met deze actie willen we nogmaals duidelijk maken dat een hoogspanningstracé door landgoed Oosterheide en rakelings langs een woonwijk en 3 basisscholen de slechtst denkbare keuze is. Kinderen van basisscholen De Beiaard, Menorah en De Ontdekking maakten een gigantisch kunstwerk van 65 meter! Dit is net zo hoog als een hoogspanningsmast. Het doek wordt de lucht in getakeld met een luchtballon. Zo is voor iedereen zichtbaar wat de impact van dergelijke hoge masten in dit gebied zou zijn.

 

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Ronde tafel sessie provincie

 

Op vrijdag 24 maart vond er een zogenaamde ronde tafel sessie plaats, georganiseerd door de fractie Groen Links van de Provinciale Staten. Tijdens deze sessie mochten wij onze zienswijze op dit dossier toelichten. Dit deden wij aan de hand van bovenstaande visual. Hieronder kun je de samenvatting lezen van onze visie. Wil je het gehele verhaal lezen? Klik dan hier.

Samenvatting zienswijze 380kV OosterhoutNEE

Sinds 2015 hebben zich de nodige ontwikkelingen voorgedaan in dit dossier:
• Er zijn nieuwe tracéalternatieven in beeld gekomen, waaronder een middentracé;
• De in 2014 voorziene knelpunten in het noordelijke  tracé blijken oplosbaar te zijn.

Zowel het middentracé als het noordelijke tracé doen veel meer recht aan de leidende principes van het SEV III, omdat in deelgebied drie gebundeld wordt met autosnelwegen danwel reeds bestaande hoogspanningslijnen. Met de keus voor één van deze tracés wordt het Brabantse landschap en de natuur zoveel mogelijk gespaard.

Tracé zuid daarentegen zou leiden tot een nieuwe doorsnijding van 56 kilometer van het Brabantse landschap. Maar liefst 13 natuurgebieden die behoren tot het Natuurnetwerk Nederland worden hierdoor geraakt. Zowel de landelijke natuurorganisaties als de RECRON hebben zich uitgesproken tegen dit tracé.

Juist vanwege de impact op natuur en landschap en het voorkomen van nieuwe doorsnijdingen is in 2011 de keuze gemaakt voor een noordelijk tracé. Wat ons betreft is de keuze helder: het noordelijk tracé is en blijft de beste keuze voor deelgebied drie.

 

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen