Mijn verhaal

Iedereen heeft zijn of haar eigen verhaal als het gaat om de strijd tegen de voorgenomen 380KV verbinding. Hieronder vindt u de verhalen van een aantal Oosterhouters, die aangeven welke beleving zij hebben bij Oosterhout, het landschap de Open Linie en bij de plannen van het Ministerie van Economische Zaken en Tennet om onherstelbare schade aan te richten aan dit landschap en het woongenot.

Ivo Naninck
7 april was het dan zover. Om half 3 in de middag vertrekken we, vereniging 380kVOosterhoutNEE, met een touringcar met zo’n 50 mensen aan boord naar Den Haag. Daar vindt van 17:00-19:00 een debat plaats tussen de Vaste Kamercommissie Economische zaken en minister Henk Kamp, over de planologische vergissing om een 380kV hoogspanningstracé aan te leggen dwars door onze mooie natuur. Aangekomen in Den Haag in het gebouw van de Tweede Kamer, lijkt het alsof we een vliegreis gaan maken. We krijgen eenzelfde security check als op vliegvelden, met als dat verschil dat de scan naar metalen voorwerpen strenger is dan op vliegvelden, zo zei een security functionaris. Ik vraag mij dan af waarom dat op vliegvelden minder streng zou zijn, maar dat terzijde…. Eenmaal de broekriem en schoenen weer aan, togen wij naar de Groen van Prinstererzaal, waar het debat zal plaatsvinden. Ik nam een slok uit het flesje frisdrank dat ik bij me had en al vrij snel stond er een security man voor mij die mij sommeerde mijn fles buiten de zaal te brengen. “Wij willen niet het risico lopen dat wanneer de emoties oplopen, er met flessen gegooid kan worden! Heeft u het bord bij de security controle niet gezien?”, zo werd mij gezegd. Op mijn reactie “Nee, dat bord heb ik niet gezien. Moet ik dan ook maar mijn schoenen buiten zetten?”, schoot de man toch zichtbaar in de lach, al wilde hij dat niet laten merken.
Hoe het debat is verlopen en wat er is toegezegd, heeft u breed in de media kunnen zien. De minister laat een onafhankelijk onderzoek doen naar alle aangedragen alternatieve tracés. De tracés die geschikt worden bevonden zullen vervolgens in de MER (Milieu Effect Rapportage) worden meegenomen. Om 19:00 uur wordt de vergadering gesloten. Wij krijgen nog een compliment van de voorzitter dat we, ondanks dat velen ongetwijfeld iets hadden willen zeggen, of zelfs roepen, we geen woord hebben gesproken, waardoor de vergadering ongestoord heeft kunnen plaatsvinden. Tevens was men wel onder de indruk van de zeer grote opkomst, al werd dat niet met zoveel woorden gezegd. Samen met mensen uit andere gemeenten zat de publieke tribune met zo’n 100 mensen aardig vol. Na afloop scoren een aantal mensen nog gauw
even een frietje en/of snack bij de FEBO net bij de uitgang van het gebouw van de Tweede Kamer, alvorens de terugweg te aanvaarden. Rond 21:00 waren wij weer terug in Oosterhout. En nu maar zien hoe het onafhankelijk onderzoek gaat uitpakken. Ondertussen strijden wij verder!!! 

Melde van de Vorstenbosch:

Samen met Paul en onze twee jongens van 4 en bijna 2 jaar, wonen we sinds 3 jaar in Oosterheide. Vanuit het drukke Den Haag besloten we te verhuizen; terug naar het zuiden, heerlijk dichtbij een prachtig bos, naar een rustige groene wijk waar onze kinderen veilig en beschermd zouden kunnen opgroeien.

De gewijzigde plannen van het ministerie van EZ en TenneT baren ons nu grote zorgen! Niet alleen omdat “ons mooie bos”, waar we zo graag in wandelen, spelen en de natuur ontdekken, moet wijken. Nog meer zorgen hebben we als ouders over de (lange termijn) effecten van de elektromagnetische straling op de gezondheid van onze kinderen. Zowel ons huis als de school bevinden zich op een steenworp afstand van het geplande tracé.
We vinden de plannen echt te gek voor woorden, kunnen er met onze pet niet bij en zijn dan ook vastberaden om er binnen onze mogelijkheden alles aan te doen om te voorkomen dat deze onverantwoorde plannen worden gerealiseerd. We zijn erg blij dat er een vereniging is die samen met ons en vele anderen alles op alles zet om te voorkomen dat deze elektriciteitsmasten er komen.

Annie Toscano Rutten:

Laat me dicht bij mijn gevoel blijven. Toen ik voor het eerst van de voorgenomen tracé wijziging hoorde, dacht ik: dit kan niet. Hier moeten we iets tegen doen .
Op de allereerste plaats omdat de overheid niet zo met mensen om mag gaan: we wonen in een democratisch land en verwachten van de vertegenwoordigers die wij ons vertrouwen hebben gegeven, een zorgvuldige en transparante aanpak. Iedereen en alles negeren en geen verantwoording afleggen is wat nu gebeurt en dat kan echt niet. Dit voedt de gedachte dat hier iets goed mis is. Immers alles wat is opgebouwd wordt weer afgebroken; de natuur wordt gesloopt, mensen en bedrijven komen in een onzekere situatie terecht en daarmee wordt de vraag steeds indringender: wat is de noodzaak? Niets is nog bewezen:  meer energie nodig? windmolenparken duurzaam? Stralingsgevaar?
Wat voor mij vast staat is dat wij als individu dit niet hoeven te nemen. Daar ga ik voor samen met anderen.

Nora Bernhardt:

Ik woon nog niet lang in Nederland.  Eindelijk heb ik met mijn gezin een mooie plek gevonden om te wonen, vlak bij de bossen. Mijn kinderen spelen in de bossen  en ik wil niet dat zij strakjes onder  hoogspanningsmasten moeten spelen. Verder moet ik zeggen dat het in mijn  twee thuislanden, Duitsland en Luxemburg, volstrekt ondenkbaar is, dat hoogspanningsmasten zo vlak bij een bebouwde kom geplaatst worden. Wetenschappelijke studies wijzen op grote gezondheidsrisico’s. Ik kan het niet verdragen belasting te betalen voor projecten die de kans op leukemie bij mijn kinderen vergroten, die nog andere gezondheidsrisico`s met zich meebrengen en die mijn gezin financieel dreigen te ruineren. En dat voor zakelijk en politiek gewin van TenneT en EZ! Ons belastinggeld moet in andere en betere alternatieven geïnvesteerd worden.

Henriëtte Stuurman

We moeten uit alle macht proberen de natuur rondom Oosterhout in stand te houden zodat alle inwoners kunnen blijven genieten van een waardevol stuk natuur. Het zou toch te gek zijn dat de ene minister probeert de natuur te beschermen en dat de andere minister er dwars doorheen dendert. Met name Landgoed Oosterheide, een belangrijk onderdeel van het Landschapspark De Open Linie,  zal onherstelbare zware schade oplopen door het voorgenomen plan.  Hoe kun je hiernaast als minister je ogen sluiten voor de schade aan landhuis Oosterheide en de boerderij? Beide vallen onder Rijksmonumenten!

Al meer dan 40 jaar genieten wij van onze nabije natuur. Vroeger speelden de kinderen daar en hielden we speurtochten om ze bewust te maken van natuur. En nu willen volgende generaties ook met hun kinderen daar vertoeven, of grootouders met hun kleinkinderen.

Als je ervoor open staat is er veel moois te zien. In de verte lopen de reeën,  in juni vinden we de rietorchis, kikkers duiken de poelen in als je naderbij komt, buizerds zweven gracieus door de lucht en als de herfst nadert, of eerder, als het nat is, duiken prachtige paddestoelen op, waaronder unieke soorten. 

Kortom, ik blijf hopen dat het de gemeente, in samenwerking met de diverse actiegroepen, zal lukken het immorele en onzinnige plan van de zuidelijke variant van het 380kV-tracé, waarbij mogelijke gezondheidsrisico’s worden gebagatelliseerd, van tafel te krijgen.

In de natuur kunnen we even bijtanken om het hoofd te kunnen bieden aan een druk leven en een overvolle agenda.

P1160322   _MG_2137

U kunt hieronder uw verhaal vertellen: