Lid worden of doneren

De Vereniging 380kVOosterhoutNEE zet zich in om te voorkomen dat een 380kV hoogspanningsverbinding langs de zuidrand van Oosterhout wordt gebouwd. Alle betrokkenen bij de vereniging (bestuursleden en ondersteuning) doen dat op basis van vrijwilligheid en zonder enige vergoeding.

U kunt ons steunen door lid te worden van onze vereniging, zodat wij ook namens u ons geluid kunnen laten horen. Hoe meer leden, hoe krachtiger ons geluid.
Aan het lidmaatschap zijn kosten verbonden (“contributie”) om de activiteiten van onze vereniging te bekostigen. De contributie is vastgesteld op 30 euro per jaar per gezin. De middelen die uit contributie voortkomen kunnen door de Vereniging worden ingezet om onder meer de volgende zaken te financieren:

  • Materiaal ten behoeve van acties (o.a. drukken van posters, flyers, inhuur apparatuur tijdens acties)
  • Algemene kosten Vereniging (o.a. notaris, website hosting)
  • Inhuur externe expertise (o.a. adviseurs op gebied van lobby, milieu, planologie etc)
  • Juridische kosten (rechtsgang versus TenneT/EZ)

Nadat de strijd tegen de hoogspanningsmasten is gewonnen zullen eventuele overgebleven geldelijke middelen uit de vereniging worden gedoneerd aan landschap De Open Linie.

Aanmelden

Meld u hier aan als lid van onze vereniging  >

Onze statuten vindt u hier

Donatie

Wilt u geen lid worden, maar wilt u ons wel financieel ondersteunen, dan is dat vanzelfsprekend mogelijk.

Ons rekeningnummer (IBAN) is NL37 RABO 0300 5309 00