Zienswijze MER Zeeuwse deel ingediend

Het was een flinke klus: de beoordeling van de Milieu Effect Rapportage (MER) van het Zeeuwse deel van het Hoogspanningstracé. Ruim 1200 kantjes omhelsde het rapport, aangevuld met een goede 7000 pagina’s aan bijlages.

IMG_8080Deze MER omvat het westelijke deel van het traject. Het tracé door Brabant is het zogenaamde oostelijke deel. Uiteindelijk vormen zij samen één geheel. Reden voor ons om zeer kritisch naar deze rapportage te kijken. De hier ingenomen standpunten en stellingen zullen straks ook gelden voor ons deel: uiteindelijk vormen ze samen één tracé en dus ook één MER.

Een team van acht van onze mensen is hier de afgelopen weken heel druk mee geweest. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een zienswijze van zo’n 10 pagina’s. Deze hebben we ingediend bij het inspraakpunt Zuid-West 380kV – West.

 Hieronder de belangrijkste conclusies uit onze zienswijze.

• Het Rijksinpassingsplan is een instrument waarmee het Rijk grote projecten versneld kan doorvoeren. Wij vinden dat dit instrument ten onrechte wordt ingezet. Ook voldoet het ontwerp inpassingsplan niet aan de eisen die de wet hieraan stelt.

• Het opknippen van het project in drie afzonderlijke delen leidt tot versnippering en maakt de besluitvorming minder transparant. Wij vrezen voor het ontstaan van onomkeerbare gevolgen voor het MER en het inpassingsplan voor het oostelijk deel van het hoogspanningstracé ZuidWest 380kV als gevolg van deze opsplitsing.

• Wij constateren een aantal tekortkomingen in het MER. Bijvoorbeeld de wijze waarop het meest milieuvriendelijke alternatief wordt bepaald.

Nu weer even wachten op een antwoord… Ondertussen gaan wij weer aan de slag met een volgend project.

Dit bericht is geplaatst in Algemeen met de tags , , , . Bookmark de permalink.