We zijn er bijna…

Beste mensen,
Het advies van de samenwerkende overheden in Brabant (gemeenten + provincie) aan Henk Kamp is vanmiddag in Den Haag gepresenteerd: Brabant kiest bestuurlijk unaniem voor een tracé in het noorden van de provincie, dat bundelt met de bestaande hoogspanningsverbinding. De bestuurders hebben zich uitgebreid laten adviseren door belanghebbenden uit de samenleving, waaronder natuurorganisaties en actie- en belangengroepen.Van links naar rechts: Erik van Merriënboer, minister Kamp, Ron Dujardin, Paul Vermeulen.

De minister heeft in een eerder stadium aangegeven dat bestuurlijk draagvlak een belangrijke factor is bij de uiteindelijke tracé keuze. Er ligt dus nu een klip-en-klaar advies vanuit bestuurlijk Brabant: Noord.

Dit advies kan rekenen op brede maatschappelijke steun, zowel onder de bevolking als bij de landelijke natuurverenigingen. Het tracé betekent minimale aantasting van het milieu en voldoet het beste aan de door de overheid gestelde richtlijnen. Daarnaast wordt middels dit advies de bestaande hoogspanningsverbinding in de Haagse Beemden/Breda alsmede de bestaande verbinding van Geertruidenberg naar Waalwijk opgeheven. Al met al betekent dat een enorme verbetering van de leefsituatie voor duizenden mensen in beide gebieden.

Quote van Ron Dujardin namens de samenwerkende Brabantse overheden: “We zijn heel bewust op zoek gegaan naar een méést gedragen tracé. Ik ben heel tevreden over de samenwerking en denk dat we met dit advies een prima resultaat hebben bereikt. Het advies is goed gemotiveerd en uitlegbaar. De samenwerkende overheden geloven in de gezamenlijke maatschappelijke meerwaarde. Ook na de keuze van de ministers laten wij elkaar als overheden niet los.”

Deze maand nog neemt de minister een besluit over welk tracé zijn voorkeur geniet. Het advies dat vanuit Brabant vandaag is overhandigd vormt daarin een erg belangrijke schakel.

Het advies van de Provincie Brabant en de RWB (Samenwerkende gemeenten) staat HIER

Eerste berichtgeving in de pers: BNdeStem

Omroep Brabant

Dit bericht is geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink.