Tracés nu herkenbaar, besluitvorming uitgesteld

2016-10-07-10-33-49Vrijdagochtend 7 oktober bracht een delegatie van onze vereniging een bezoek aan Tennet. De reden?

Al eerder berichtten wij over de zorgen die we als vereniging hebben over de kwaliteit van het tracédocument, dat de basis vormt voor de MER. Ook andere indieners lieten weten dat ze het door hen ingediende alternatief onvoldoende herkennen in dit document. In overleg met Tennet en EZ is vastgesteld  dat een document waarvoor onvoldoende draagvlak bestaat geen goed vertrekpunt is voor een volgende fase. Daarom hebben er de afgelopen weken meerdere goede en vruchtbare gesprekken plaatsgevonden met als onderwerp de vraag: “hoe zorgen we ervoor dat indieners hun alternatieven weer herkennen?”

Afgelopen vrijdag hebben we bij Tennet in Arnhem de voor ons belangrijke punten besproken en ook enkele verbetersuggesties gedaan. TenneT is begonnen met het actualiseren van de Milieueffectrapportage. Daartoe  worden ook nog oplossingen gezocht voor knelpunten uit het tracédocument. Daarbij zijn ook verbetersuggesties van indieners meegenomen.      

Het resultaat van dit alles is dat ons tracevoorstel herkenbaar op de kaart komt te staan Goed nieuws dus.

Uit het gesprek met Tennet blijkt dat de planning om te komen tot een voorkeurstracé gaat schuiven naar 2017. Hierover worden deze maand tussen de samenwerkende overheden , Tennet en EZ afspraken gemaakt.  

Dit bericht is geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink.