Status van het voorbereidingsbesluit uit 2014

Ons bereiken vragen over de status van het voorbereidingsbesluit dat in augustus 2014 is genomen, de relatie met het huidige beslissingsproces van de 4 tracés dat er nu loopt en een mogelijke relatie met het vervangen van het kabinet medio volgend jaar. We hebben onze juristen er naar laten kijken. Simpel uitgelegd:
Een voorbereidingsbesluit is 1 jaar geldig. Het is bedoeld om de planologische situatie te “bevriezen” met een aanhoudingsplicht (=stilleggen) voor bouw- en aanlegactiviteiten in het plangebied (in afwachting van het nieuwe inpassingsplan).
Het besluit is in 2015 niet verlengd en het is dus niet meer van kracht. Dat betekent dat er op dit moment dus geen voorgenomen besluit ligt om het zuidelijk tracé te bouwen.
Het proces waar we nu inzitten en dat naar verwachting medio 2017 zal zijn afgerond leidt tot het vaststellen van een voorkeursalternatief (VKA) en daaruit zal een nieuw voorbereidingsbesluit vloeien. Het is procedureel gezien niet van belang dat er op dat moment een nieuw kabinet zit.
Mochten er nog vragen zijn, stel ze dan via een reactie zodat iedereen de antwoorden kan lezen.

Dit bericht is geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink.