Ronde tafel sessie provincie

 

Op vrijdag 24 maart vond er een zogenaamde ronde tafel sessie plaats, georganiseerd door de fractie Groen Links van de Provinciale Staten. Tijdens deze sessie mochten wij onze zienswijze op dit dossier toelichten. Dit deden wij aan de hand van bovenstaande visual. Hieronder kun je de samenvatting lezen van onze visie. Wil je het gehele verhaal lezen? Klik dan hier.

Samenvatting zienswijze 380kV OosterhoutNEE

Sinds 2015 hebben zich de nodige ontwikkelingen voorgedaan in dit dossier:
• Er zijn nieuwe tracéalternatieven in beeld gekomen, waaronder een middentracé;
• De in 2014 voorziene knelpunten in het noordelijke  tracé blijken oplosbaar te zijn.

Zowel het middentracé als het noordelijke tracé doen veel meer recht aan de leidende principes van het SEV III, omdat in deelgebied drie gebundeld wordt met autosnelwegen danwel reeds bestaande hoogspanningslijnen. Met de keus voor één van deze tracés wordt het Brabantse landschap en de natuur zoveel mogelijk gespaard.

Tracé zuid daarentegen zou leiden tot een nieuwe doorsnijding van 56 kilometer van het Brabantse landschap. Maar liefst 13 natuurgebieden die behoren tot het Natuurnetwerk Nederland worden hierdoor geraakt. Zowel de landelijke natuurorganisaties als de RECRON hebben zich uitgesproken tegen dit tracé.

Juist vanwege de impact op natuur en landschap en het voorkomen van nieuwe doorsnijdingen is in 2011 de keuze gemaakt voor een noordelijk tracé. Wat ons betreft is de keuze helder: het noordelijk tracé is en blijft de beste keuze voor deelgebied drie.

 

Dit bericht is geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink.