Procedure Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA)

Zoals al eerder is gecommuniceerd, zijn er vier basis-tracés die technisch haalbaar zijn bevonden door TenneT. Deze tracés worden meegenomen in de volgende stap: het bepalen van het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA).

Voor deze stap is het gebied van de te realiseren hoogspanningslijn opgeknipt in drie deelgebieden:

overzicht-deelgebieden


Eén MMA per deelgebied.
In de Milieu Effect Rapportage wordt voor ieder deelgebied afzonderlijk een MMA bepaald. Dat betekent dat de vier basis-tracés niet als geheel maar als afzonderlijke stukken per deelgebied worden beoordeeld. De tracés worden als het ware opgeknipt. Interessant hierbij is dat de verschilende tracédelen onafhankelijk van elkaar aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Op deze kaarten hebben we dat visueel inzichtelijk gemaakt.

basis-tracesdeel-traces

Deelgebied 3 is voor de inwoners van Oosterhout het belangrijkste stuk. Zoals jullie kunnen zien is er in dit deelgebied één zuidelijke route (deel van het zuidelijke tracé) en zijn er 3 routes ten noorden van Oosterhout.

Wat gaat er nu gebeuren?  
Er wordt zoals aangegeven gewerkt aan de Milieu Effect Rapportage. Deze is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2017 klaar. Rond de zomer van 2017 beslist de nieuwe minister welke route hij/zij wil nemen. Deze route wordt dan het Voorkeursalternatief (VKA) en zal vervolgens worden ontwikkeld. In 2021/2022 zal gestart worden met de bouw van het tracé.  

Wat denkt/doet de Vereniging Oosterhout 380kVNEE?
We verwachten dat de zuidelijke route onmogelijk het Meest Milieu Vriendelijke alternatief kan worden. Gezien de doorsnijding van vele natuurgebieden gaat deze route ten opzichte van de andere tracés slechter scoren. Er is al eerder (in 2010) een dergelijke rapportage gemaakt en ook toen kwam ‘zuid’ er erg slecht vanaf qua natuur en werd het noordelijk tracé verkozen tot MMA. Dat is dus goed nieuws voor Oosterhout maar zeker geen garantie van een goede afloop. Immers, de minister beslist niet alleen op basis van milieu maar ook op de factoren kosten, techniek en draagvlak.   

Het is dus belangrijk om aan te blijven tonen dat er geen draagvlak is in Brabant voor de zuidelijke route in deelgebied 3. Dat zullen we actief blijven doen op alle mogelijke manieren (publiekelijk en achter de schermen). Daarnaast is het belangrijk om draagvlak te creëren voor de alternatieve routes. Daar zijn we tevens hard mee bezig.    

We hebben vertrouwen in een goede afloop op basis van de kwaliteit van de alternatieven die er liggen en het gebrek aan draagvlak voor het zuidelijk tracé.

 

Dit bericht is geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink.