Inventarisatie collectieve rechtsbijstand

Uiteraard hebben we het volste vertrouwen in een goede afloop van het hoogspanningsverhaal. De laatste weken wordt, vooral in stilte, door samenwerkende overheden, TenneT en door ons gewerkt aan een, liefst eensluidend, advies aan de minister. Dat overleg is gebaat bij rust en om die reden zoeken we op dit moment heel nadrukkelijk NIET de publiciteit.

Toch zijn we op de achtergrond inmiddels ook druk bezig met het ons voorbereiden op eventuele andere scenario’s die wellicht juridische actie vragen. Die voorbereidingen doen we nu al, zodat we -als het nodig zou zijn-  direct van start kunnen.
Een van de zaken waar we naar kijken is het bundelen van middelen van bewoners uit Oosterhout om zo te komen tot een eventuele collectieve rechtszaak. Dat kan door aanspraak te maken op de individuele rechtsbijstandverzekering van belanghebbenden (verenigingsleden en overige Oosterhouters). Deze middelen kunnen we dan in overleg met de grote rechtsbijstandsverzekeraars in een eventuele rechtsgang inzetten. Deze verzekeraars werken normaal gesproken aan mee aan zo’n collectief, mits het goed kan worden onderbouwd door de aanvragers en er een aantoonbaar collectief belang is. Als we dit doen kost het verzekerden niets (er is immers premie voor de verzekering betaald) en het creëert tegelijkertijd een gigantische kas voor het inhuren van juridische expertise (naast de aanwezige geldelijke middelen waarover de vereniging nu zelf al beschikt uiteraard).

We doen gerichte oproepen aan belanghebbenden om hier aan deel te nemen. Wij regelen als vereniging vervolgens verder alles en hebben al uitgebreid inhoudelijk contact met specialisten die ons kunnen helpen bij de onderhandelingen met de verzekeraars.
De eerste stap is een inventarisatie van belanghebbenden en het in kaart brengen van de lopende rechtsbijstandverzekeringen onder hen.
We vragen u om aan te geven of u een rechtsbijstandverzekering hebt. Dat kunt u HIER aangeven. U verplicht zich uiteraard tot niets, het gaat in deze fase enkel om een inventarisatie.
Nogmaals, we gaan er echt van uit dat het niet nodig gaat zijn maar zoals altijd willen we op alles voorbereid zijn. Alvast bedankt voor de moeite.

Dit bericht is geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink.