Stunt met 65 meter kunstwerk op maandag 3 april

 

In verband met het weer moesten we deze stunt eerder uitstellen. Maar uitstel is geen afstel! Op maandag 3 april gaan we alsnog ons giga kunstwerk de lucht in hijsen. De voorspellingen zien er bijzonder goed uit, dus we verwachten dat het deze keer wel gaat lukken!

Met deze actie willen we nogmaals duidelijk maken dat een hoogspanningstracé door landgoed Oosterheide en rakelings langs een woonwijk en 3 basisscholen de slechtst denkbare keuze is. Kinderen van basisscholen De Beiaard, Menorah en De Ontdekking maakten een gigantisch kunstwerk van 65 meter! Dit is net zo hoog als een hoogspanningsmast. Het doek wordt de lucht in getakeld met een luchtballon. Zo is voor iedereen zichtbaar wat de impact van dergelijke hoge masten in dit gebied zou zijn.

 

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Ronde tafel sessie provincie

 

Op vrijdag 24 maart vond er een zogenaamde ronde tafel sessie plaats, georganiseerd door de fractie Groen Links van de Provinciale Staten. Tijdens deze sessie mochten wij onze zienswijze op dit dossier toelichten. Dit deden wij aan de hand van bovenstaande visual. Hieronder kun je de samenvatting lezen van onze visie. Wil je het gehele verhaal lezen? Klik dan hier.

Samenvatting zienswijze 380kV OosterhoutNEE

Sinds 2015 hebben zich de nodige ontwikkelingen voorgedaan in dit dossier:
• Er zijn nieuwe tracéalternatieven in beeld gekomen, waaronder een middentracé;
• De in 2014 voorziene knelpunten in het noordelijke  tracé blijken oplosbaar te zijn.

Zowel het middentracé als het noordelijke tracé doen veel meer recht aan de leidende principes van het SEV III, omdat in deelgebied drie gebundeld wordt met autosnelwegen danwel reeds bestaande hoogspanningslijnen. Met de keus voor één van deze tracés wordt het Brabantse landschap en de natuur zoveel mogelijk gespaard.

Tracé zuid daarentegen zou leiden tot een nieuwe doorsnijding van 56 kilometer van het Brabantse landschap. Maar liefst 13 natuurgebieden die behoren tot het Natuurnetwerk Nederland worden hierdoor geraakt. Zowel de landelijke natuurorganisaties als de RECRON hebben zich uitgesproken tegen dit tracé.

Juist vanwege de impact op natuur en landschap en het voorkomen van nieuwe doorsnijdingen is in 2011 de keuze gemaakt voor een noordelijk tracé. Wat ons betreft is de keuze helder: het noordelijk tracé is en blijft de beste keuze voor deelgebied drie.

 

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Ballonactie uitgesteld wegens te harde wind

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Ballonactie 22 maart

Op woensdag 22 maart wordt door Vereniging 380kVOosterhoutNEE! op spectaculaire wijze een kunstwerk onthuld. Met deze actie wil de vereniging nogmaals duidelijk maken dat een hoogspanningstracé door landgoed Oosterheide en rakelings langs een woonwijk en 3 basisscholen de slechtst denkbare keuze is. Kinderen van basisscholen De Beiaard, Menorah en De Ontdekking maakten een gigantisch kunstwerk van 65 meter! Dit is net zo hoog als een hoogspanningsmast. Het doek wordt de lucht in getakeld met een luchtballon. Zo is voor iedereen zichtbaar wat de impact van dergelijke hoge masten in dit gebied zou zijn.

Het natuurgebied Oosterheide heeft naast een hoge ecologische waarde ook een zeer hoge cultuurhistorische waarde. Deze 65 meter hoge masten en leidingen zouden een verwoesting betekenen van dit unieke gebied en de leefomgeving. Ruim 2,5 jaar geleden, toen het nieuws bekend werd, was er direct een grote weerstand vanuit de bevolking tegen dit plan. De vereniging wil met deze actie laten zien dat die weerstand onverminderd groot is, zeker nu is gebleken dat er betere alternatieven zijn.

Al enkele jaren werkt de vereniging samen met andere belanghebbenden aan een proces dat moet leiden tot een andere tracékeuze. Het zogenaamde ‘Rode tracé’ is één van de vier alternatieven voor een nieuw hoogspanningstracé tussen Rilland en Tilburg. Het doorsnijdt maar liefst 13 natuurgebieden (waarvan Oosterheide er één is) die behoren tot het Nationaal Natuurnetwerk Nederland. En dat terwijl er alternatieven zijn die vrijwel geheel langs een al bestaande hoogspanningsverbinding lopen. De vereniging vindt het onvoorstelbaar dat er in het al overvolle Brabant zoveel natuur en ongeschonden gebieden worden opgeofferd, terwijl er prima alternatieven zijn.

In de loop van 2017 neemt de minister een besluit welk tracé er gebouwd gaat worden. Dit is dus een mooi moment om nogmaals een duidelijk signaal richting de politiek te geven: handen af van ons bos en onze leefomgeving!

Kom ook kijken:
Datum: woensdag 22 maart, 16.30 uur*
Waar: voetbalveldje voor basisschool De Beiaard, Krijtenberg 3, Oosterhout
www.380kvoosterhoutnee.nl
ivm de verwachte drukte en beperkte parkeermogelijkheden adviseren wij zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen.

*Let op: de luchtballon kan alleen opstijgen onder gunstige weersomstandigheden. Houd de Facebookpagina van de vereniging in de gaten voor het laatste nieuws: Facebook.com/geenhoogspanningsmastendooroosterhout/.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

ALV 16 januari

Op maandag 16 januari vond alweer de derde Algemene Ledenvergadering van onze vereniging plaats. Voor de derde keer voor een volle zaal. Dat geeft maar weer aan hoe groot de betrokkenheid hier in Oosterhout is en blijft. Fijn dat we zo gesteund worden door onze achterban en zoals gezegd: wij hebben weer veel zin in het komende jaar!

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen