VICTORIE!

Drie jaar lang hebben wij naar dit moment toegewerkt. We hebben gestreden, gehoopt maar zijn vooral ook blijven geloven dat we ooit dit bericht konden plaatsen. Vorige week werd ons geduld nog even op de proef gesteld, maar nu is het dan écht zover: vandaag is door minister Kamp besloten dat een Noordelijke variant het voorlopig voorkeursalternatief voor de nieuwe hoogspanningsverbinding is.

http://www.bndestem.nl/breda/nieuwe-380-kv-lijn-gaat-definitief-via-noord~a48f1409/

https://www.facebook.com/geenhoogspanningsmastendooroosterhout/

 

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

We zijn er bijna…

Beste mensen,
Het advies van de samenwerkende overheden in Brabant (gemeenten + provincie) aan Henk Kamp is vanmiddag in Den Haag gepresenteerd: Brabant kiest bestuurlijk unaniem voor een tracé in het noorden van de provincie, dat bundelt met de bestaande hoogspanningsverbinding. De bestuurders hebben zich uitgebreid laten adviseren door belanghebbenden uit de samenleving, waaronder natuurorganisaties en actie- en belangengroepen.Van links naar rechts: Erik van Merriënboer, minister Kamp, Ron Dujardin, Paul Vermeulen.

De minister heeft in een eerder stadium aangegeven dat bestuurlijk draagvlak een belangrijke factor is bij de uiteindelijke tracé keuze. Er ligt dus nu een klip-en-klaar advies vanuit bestuurlijk Brabant: Noord.

Dit advies kan rekenen op brede maatschappelijke steun, zowel onder de bevolking als bij de landelijke natuurverenigingen. Het tracé betekent minimale aantasting van het milieu en voldoet het beste aan de door de overheid gestelde richtlijnen. Daarnaast wordt middels dit advies de bestaande hoogspanningsverbinding in de Haagse Beemden/Breda alsmede de bestaande verbinding van Geertruidenberg naar Waalwijk opgeheven. Al met al betekent dat een enorme verbetering van de leefsituatie voor duizenden mensen in beide gebieden.

Quote van Ron Dujardin namens de samenwerkende Brabantse overheden: “We zijn heel bewust op zoek gegaan naar een méést gedragen tracé. Ik ben heel tevreden over de samenwerking en denk dat we met dit advies een prima resultaat hebben bereikt. Het advies is goed gemotiveerd en uitlegbaar. De samenwerkende overheden geloven in de gezamenlijke maatschappelijke meerwaarde. Ook na de keuze van de ministers laten wij elkaar als overheden niet los.”

Deze maand nog neemt de minister een besluit over welk tracé zijn voorkeur geniet. Het advies dat vanuit Brabant vandaag is overhandigd vormt daarin een erg belangrijke schakel.

Het advies van de Provincie Brabant en de RWB (Samenwerkende gemeenten) staat HIER

Eerste berichtgeving in de pers: BNdeStem

Omroep Brabant

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Stilte…..maar het einde is in zicht

Voor de buitenwereld is het op dit moment stil op hoogspanningsgebied. Die stilte is er bewust: Op de achtergrond wordt door de samenwerkende gemeenten hard gewerkt aan een goede afloop. Ze betrekken belanghebbenden (waaronder ons) in hun proces om in de maand mei tot een eenduidig tracé-advies aan de minister te komen. Hierbij is iedere vorm van reuring ongewenst en dus is er radiostilte afgesproken. Daar houden we ons uiteraard aan.

Zoals bekend neemt het ministerie, op basis van dit advies, in juni een besluit over het tracé, het zogenaamde voorkeursalternatief. Dat is uiteraard een belangrijk moment.

Wij volgen de ontwikkelingen nauwgezet en komen met nieuws zodra er formeel meer bekend is en we het kunnen/mogen publiceren.

Recent hebben we onder onze leden een inventarisatie gehouden van de mogelijkheden tot inzet van rechtsbijstandsverzekeringen in het kader van een collectieve zaak. We zijn werkelijk overweldigd door het aantal positieve reacties. Dat betekent dat er zeer ruime middelen beschikbaar zijn voor de inhuur van experts en/of juristen indien noodzakelijk. Zoals eerder aangegeven verwachten we deze optie niet nodig te gaan hebben. We willen echter wel op alles voorbereid zijn.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Inventarisatie collectieve rechtsbijstand

Uiteraard hebben we het volste vertrouwen in een goede afloop van het hoogspanningsverhaal. De laatste weken wordt, vooral in stilte, door samenwerkende overheden, TenneT en door ons gewerkt aan een, liefst eensluidend, advies aan de minister. Dat overleg is gebaat bij rust en om die reden zoeken we op dit moment heel nadrukkelijk NIET de publiciteit.

Toch zijn we op de achtergrond inmiddels ook druk bezig met het ons voorbereiden op eventuele andere scenario’s die wellicht juridische actie vragen. Die voorbereidingen doen we nu al, zodat we -als het nodig zou zijn-  direct van start kunnen.
Een van de zaken waar we naar kijken is het bundelen van middelen van bewoners uit Oosterhout om zo te komen tot een eventuele collectieve rechtszaak. Dat kan door aanspraak te maken op de individuele rechtsbijstandverzekering van belanghebbenden (verenigingsleden en overige Oosterhouters). Deze middelen kunnen we dan in overleg met de grote rechtsbijstandsverzekeraars in een eventuele rechtsgang inzetten. Deze verzekeraars werken normaal gesproken aan mee aan zo’n collectief, mits het goed kan worden onderbouwd door de aanvragers en er een aantoonbaar collectief belang is. Als we dit doen kost het verzekerden niets (er is immers premie voor de verzekering betaald) en het creëert tegelijkertijd een gigantische kas voor het inhuren van juridische expertise (naast de aanwezige geldelijke middelen waarover de vereniging nu zelf al beschikt uiteraard).

We doen gerichte oproepen aan belanghebbenden om hier aan deel te nemen. Wij regelen als vereniging vervolgens verder alles en hebben al uitgebreid inhoudelijk contact met specialisten die ons kunnen helpen bij de onderhandelingen met de verzekeraars.
De eerste stap is een inventarisatie van belanghebbenden en het in kaart brengen van de lopende rechtsbijstandverzekeringen onder hen.
We vragen u om aan te geven of u een rechtsbijstandverzekering hebt. Dat kunt u HIER aangeven. U verplicht zich uiteraard tot niets, het gaat in deze fase enkel om een inventarisatie.
Nogmaals, we gaan er echt van uit dat het niet nodig gaat zijn maar zoals altijd willen we op alles voorbereid zijn. Alvast bedankt voor de moeite.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Ballonactie groot succes!

Gisteravond woonden honderden buurtgenoten onze ballonactie bij. 700 kinderen beschilderden gezamenlijk een doek van 65 meter dat door een luchtballon omhoog werd getakeld om zo een hoogspanningsmast te symboliseren.

Het was een groot succes. SBS6 Hart van Nederland zond een mooie reportage uit (hier te bekijken, vanaf minuut 20:01)

Allemaal bedankt voor jullie komst en op naar de goede afloop!

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen