ALV 16 januari

Op maandag 16 januari vond alweer de derde Algemene Ledenvergadering van onze vereniging plaats. Voor de derde keer voor een volle zaal. Dat geeft maar weer aan hoe groot de betrokkenheid hier in Oosterhout is en blijft. Fijn dat we zo gesteund worden door onze achterban en zoals gezegd: wij hebben weer veel zin in het komende jaar!

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

TenneZ de Reus, een kerstsprookje

Diep in het bos woont TenneZ de reus.  Elke avond loopt hij de berg op om de maan en de sterren aan te doen. Zijn pad is alleen erg donker. Op een dag ontdekt hij een nieuw pad met prachtige lampjes. Hij is reuzeblij en klimt naar boven. Maar onderweg ontdekt hij dat niet iedereen hier zo gelukkig mee is…

Dit prachtige sprookjesboek maakten wij dit jaar als kerstgroet en stuurden dit naar alle belanghebbenden op het 380KV dossier. Onder andere minister Kamp en de mensen van Tennet en EZ kregen dit van ons toegestuurd. We zijn best een beetje trots op dit mooie boekje! Kijk zelf maar [KLIK HIER].

Het boekje is te bestellen voor €10,-. Uiteraard steun je daarmee onze vereniging. Ben er snel bij, want er is slechts een beperkte oplage!

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Procedure Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA)

Zoals al eerder is gecommuniceerd, zijn er vier basis-tracés die technisch haalbaar zijn bevonden door TenneT. Deze tracés worden meegenomen in de volgende stap: het bepalen van het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA).

Voor deze stap is het gebied van de te realiseren hoogspanningslijn opgeknipt in drie deelgebieden:

overzicht-deelgebieden


Eén MMA per deelgebied.
In de Milieu Effect Rapportage wordt voor ieder deelgebied afzonderlijk een MMA bepaald. Dat betekent dat de vier basis-tracés niet als geheel maar als afzonderlijke stukken per deelgebied worden beoordeeld. De tracés worden als het ware opgeknipt. Interessant hierbij is dat de verschilende tracédelen onafhankelijk van elkaar aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Op deze kaarten hebben we dat visueel inzichtelijk gemaakt.

basis-tracesdeel-traces

Deelgebied 3 is voor de inwoners van Oosterhout het belangrijkste stuk. Zoals jullie kunnen zien is er in dit deelgebied één zuidelijke route (deel van het zuidelijke tracé) en zijn er 3 routes ten noorden van Oosterhout.

Wat gaat er nu gebeuren?  
Er wordt zoals aangegeven gewerkt aan de Milieu Effect Rapportage. Deze is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2017 klaar. Rond de zomer van 2017 beslist de nieuwe minister welke route hij/zij wil nemen. Deze route wordt dan het Voorkeursalternatief (VKA) en zal vervolgens worden ontwikkeld. In 2021/2022 zal gestart worden met de bouw van het tracé.  

Wat denkt/doet de Vereniging Oosterhout 380kVNEE?
We verwachten dat de zuidelijke route onmogelijk het Meest Milieu Vriendelijke alternatief kan worden. Gezien de doorsnijding van vele natuurgebieden gaat deze route ten opzichte van de andere tracés slechter scoren. Er is al eerder (in 2010) een dergelijke rapportage gemaakt en ook toen kwam ‘zuid’ er erg slecht vanaf qua natuur en werd het noordelijk tracé verkozen tot MMA. Dat is dus goed nieuws voor Oosterhout maar zeker geen garantie van een goede afloop. Immers, de minister beslist niet alleen op basis van milieu maar ook op de factoren kosten, techniek en draagvlak.   

Het is dus belangrijk om aan te blijven tonen dat er geen draagvlak is in Brabant voor de zuidelijke route in deelgebied 3. Dat zullen we actief blijven doen op alle mogelijke manieren (publiekelijk en achter de schermen). Daarnaast is het belangrijk om draagvlak te creëren voor de alternatieve routes. Daar zijn we tevens hard mee bezig.    

We hebben vertrouwen in een goede afloop op basis van de kwaliteit van de alternatieven die er liggen en het gebrek aan draagvlak voor het zuidelijk tracé.

 

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Status van het voorbereidingsbesluit uit 2014

Ons bereiken vragen over de status van het voorbereidingsbesluit dat in augustus 2014 is genomen, de relatie met het huidige beslissingsproces van de 4 tracés dat er nu loopt en een mogelijke relatie met het vervangen van het kabinet medio volgend jaar. We hebben onze juristen er naar laten kijken. Simpel uitgelegd:
Een voorbereidingsbesluit is 1 jaar geldig. Het is bedoeld om de planologische situatie te “bevriezen” met een aanhoudingsplicht (=stilleggen) voor bouw- en aanlegactiviteiten in het plangebied (in afwachting van het nieuwe inpassingsplan).
Het besluit is in 2015 niet verlengd en het is dus niet meer van kracht. Dat betekent dat er op dit moment dus geen voorgenomen besluit ligt om het zuidelijk tracé te bouwen.
Het proces waar we nu inzitten en dat naar verwachting medio 2017 zal zijn afgerond leidt tot het vaststellen van een voorkeursalternatief (VKA) en daaruit zal een nieuw voorbereidingsbesluit vloeien. Het is procedureel gezien niet van belang dat er op dat moment een nieuw kabinet zit.
Mochten er nog vragen zijn, stel ze dan via een reactie zodat iedereen de antwoorden kan lezen.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Tracés nu herkenbaar, besluitvorming uitgesteld

2016-10-07-10-33-49Vrijdagochtend 7 oktober bracht een delegatie van onze vereniging een bezoek aan Tennet. De reden?

Al eerder berichtten wij over de zorgen die we als vereniging hebben over de kwaliteit van het tracédocument, dat de basis vormt voor de MER. Ook andere indieners lieten weten dat ze het door hen ingediende alternatief onvoldoende herkennen in dit document. In overleg met Tennet en EZ is vastgesteld  dat een document waarvoor onvoldoende draagvlak bestaat geen goed vertrekpunt is voor een volgende fase. Daarom hebben er de afgelopen weken meerdere goede en vruchtbare gesprekken plaatsgevonden met als onderwerp de vraag: “hoe zorgen we ervoor dat indieners hun alternatieven weer herkennen?”

Afgelopen vrijdag hebben we bij Tennet in Arnhem de voor ons belangrijke punten besproken en ook enkele verbetersuggesties gedaan. TenneT is begonnen met het actualiseren van de Milieueffectrapportage. Daartoe  worden ook nog oplossingen gezocht voor knelpunten uit het tracédocument. Daarbij zijn ook verbetersuggesties van indieners meegenomen.      

Het resultaat van dit alles is dat ons tracevoorstel herkenbaar op de kaart komt te staan Goed nieuws dus.

Uit het gesprek met Tennet blijkt dat de planning om te komen tot een voorkeurstracé gaat schuiven naar 2017. Hierover worden deze maand tussen de samenwerkende overheden , Tennet en EZ afspraken gemaakt.  

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen